ถูกหรือผิด เมื่อคิดแยกขยะ

“แยกไป รถเก็บขยะเขาก็เอาไปเทรวมกันอยู่ดี แล้วมันจะมีประโยชน์อันใดเล่า?”

“บัตรเลือกต้ังสองใบ ยังต้องอธิบายกันเป็นเดือน แล้วขยะมีตั้งเยอะต้ังแยะ จะแยกถูกเหรอ?”

คำถามเหล่านี้เป็นอุปสรรค์อันยิ่งใหญ่ที่ขัดขวางความคิดของเราที่ว่า “จะแยกขยะ” ตามที่ทั่วโลกเขาทำกันเสียที ก่อนที่เราจะแยะขยะ เราก็ต้องรู้ก่อนว่าแยกขยะแล้วจะมีผลดีอย่างไร และคุ้มค่ากับการเสียเวลามาแยกขยะหรือไม่ ในเมืองไทยเรานี้การแยกขยะที่เห็นๆ กันอยู่เอาอย่างง่ายที่สุดก็คือแยกขยะเปียกกับขยะแห้ง แล้วเราแยกแล้วจะมีประโยชน์อย่างไร ให้คนอื่นแยกขยะแทนเราไม่ได้หรือ คำตอบสำหรับคำถามนี้ก็มีอยู่เช่นกัน

หากเรามีจานกระดาษที่ใส่อาหารแล้วกินหมดแล้ว เรายังจับมันอยู่ และเราก็กินอาหารที่ใส่มาในจานนั้นเพราะเรามั่นใจว่าจานกระดาษนั้นสะอาด แต่เมื่อเราทิ้งจานกระดาษนั้นลงไปในถึงขยะแล้ว มันกลับกลายเป็นของสกปรกที่ไม่มีใครคิดอยากจะหยิบจับมันเลย

นั่นหมายความว่า “ขยะ” ที่อยู่ในถึง ล้วนแล้วแต่เคยเป็นส่ิงที่ “สะอาด” มาก่อนหน้านี้

แล้วอย่างไรต่อล่ะ…?

ขยะของเรา >> เมื่ออยู่ในมือเรา >> ถือว่าสะอาด จับต้องได้

ขยะของเรา >> อยู่ในถังขยะ >> สกปรกแล้ว ไม่ควรจับต้องเลย

ขยะที่อยู่ในถังขยะ >> ไม่ใช่ของเรา (ของคนอื่น) >> ยิ่งสกปรก ไม่รู้ว่าผ่านอะไรมาบ้าง >> ไม่ควรจับต้องเป็นอย่างยิ่ง

 

ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงควรที่จะแยกขยะด้วยมือของเราเอง ต้ังแต่มันยังเป็นขยะสะอาดที่อยู่ในมือของเราอยู่นั่นเองครับ

 

แล้วปัญหาต่อไป… เมื่อทุกคนเห็นว่า เราแยกขยะแล้วรถเก็บขยะก็เอาไปเทรวมกันอยู่ดี ที่แยกมากับมือนั้นหมดความหมายสิ้นเลย

>> ดังนั้นเราจึงต้องหาทางแก้โดยการไม่ให้ขยะที่เราแยกมากับมือต้องถูกเอาไปเทรวมกัน ทางแก้นั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น

• เอาไปขาย ขยะที่ปะปนรวมกันอยู่ทั้งขยะเปียกและแห้ง ขวดน้ำ พลาสติก ถุงพลาสติก กระดาษ เมื่อรวมกันอยู่ก็ไม่มีประโยชน์เอาเสียเลย แต่หากแยกแล้ว ขวดน้ำก็มีค่า กระดาษหนังสือพิมพ์ก็มีค่า กระดาษขาวก็มีน่า ถุงพลาสติกก็มีค่า ทุกอย่างที่ถูกแยกแล้วนั้นมีค่าทั้งหมด (เศษอาหารยังเอาไปหมักทำปุ๋ยได้เลยครับ) วิธีนี้เป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอีกด้วย

• เอาไป “ให้” การให้นั้นเป็นส่ิงที่ดีเสมอ ก่อนเราพวกเราที่แยกขยะนั้นจะไปเบียดเบียนอาชีพ “คนเก็บขยะ” แล้วก็คือการเอาขยะไปให้เขาเสียเลย การทำอย่างนี้แม้ว่าจะไม่มีรายได้ให้กลับมาแก่ครัวเรือนเหมือนกับวิธีแรก แต่ก็ได้ประโยชน์อีกถึงสองประการ คือเราได้ “ให้” และเราก็ไม่ต้องเสียขยะที่เราแยกแล้วให้กับรถขยะไปเทรวมกันแล้วก็เอาไปฝังกลบนั่นเอง

• เอาไป “หมัก” คงจะเคยได้ยินกันมาว่า เราเกิดมาจากดิน ตายแล้วก็ต้องคืนสู่ดิน… อาหารที่เรากินเข้าสู่ร่างกายก็ต้องคืนสู่ดินเช่นกัน ถ้าให้อธิบายคร่าวๆ ก็เช่น ดิน >> โตมาเป็นผัก >> สัตว์กันผักเป็นอาหาร >> กลายเป็นเนื้อสัตว์ >> มนุษย์เอาเนื้อสัตว์มากิน >> เศษอาหาร >> เอาไปหมัก >> และให้ปุ๋ยหมักที่เราได้ คืนสู่ดินอีกคร้ังหนึ่ง วิธีนี้เป็นการจัดการเศษอาหารที่มีประสิทธิภาพ ส่วนวิธีการหมักปุ๋ยจากเศษอาหารก็มีมากมายหลากหลายวิธี สามารค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ต กับเศษอาหารต้องใช้วิธีนี้เพราะว่าเศษอาหารส่วนใหญ่ก็จะโดนเอาไปฝังอยู่ดี เหตุด้วยมันเอาไปรีไซเคิ้ลกินใหม่ไม่ได้ ^^

เพียงเท่านี้ก็เป็นประโยชน์คร่าวๆ ของการแยกขยะที่น่าทำแล้ว ดังนั้นเราก็ลองคิดกันดูนะครับ ว่าเราคิด “ถูก” หรือคิด “ผิด” ที่คิดจะแยกขยะ

แต่… การคิดเป็นเพียงการเริ่มต้นของกระบวนการ ขั้นตอนต่อจากการคิดคือการทำ คิดอย่างเดียวแล้วไม่มีประโยชน์อันใดนะขอรับ

 

marchputt

Published by

Pargorn Puttapirat

Master student at Department of Computer Science and Technology, Xi'an Jiaotong University, China Currently working on Biomedical Text Mining Alumni of Department of Biomedical Engineering, Srinakharinwirot University, Thailand

Leave a Reply