ถูกหรือผิด เมื่อคิดแยกขยะ

“แยกไป รถเก็บขยะเขาก็เอาไปเทรวมกันอยู่ดี แล้วมันจะมีประโยชน์อันใดเล่า?”

“บัตรเลือกต้ังสองใบ ยังต้องอธิบายกันเป็นเดือน แล้วขยะมีตั้งเยอะต้ังแยะ จะแยกถูกเหรอ?”

คำถามเหล่านี้เป็นอุปสรรค์อันยิ่งใหญ่ที่ขัดขวางความคิดของเราที่ว่า “จะแยกขยะ” ตามที่ทั่วโลกเขาทำกันเสียที ก่อนที่เราจะแยะขยะ เราก็ต้องรู้ก่อนว่าแยกขยะแล้วจะมีผลดีอย่างไร และคุ้มค่ากับการเสียเวลามาแยกขยะหรือไม่ ในเมืองไทยเรานี้การแยกขยะที่เห็นๆ กันอยู่เอาอย่างง่ายที่สุดก็คือแยกขยะเปียกกับขยะแห้ง แล้วเราแยกแล้วจะมีประโยชน์อย่างไร ให้คนอื่นแยกขยะแทนเราไม่ได้หรือ คำตอบสำหรับคำถามนี้ก็มีอยู่เช่นกัน

หากเรามีจานกระดาษที่ใส่อาหารแล้วกินหมดแล้ว เรายังจับมันอยู่ และเราก็กินอาหารที่ใส่มาในจานนั้นเพราะเรามั่นใจว่าจานกระดาษนั้นสะอาด แต่เมื่อเราทิ้งจานกระดาษนั้นลงไปในถึงขยะแล้ว มันกลับกลายเป็นของสกปรกที่ไม่มีใครคิดอยากจะหยิบจับมันเลย

นั่นหมายความว่า “ขยะ” ที่อยู่ในถึง ล้วนแล้วแต่เคยเป็นส่ิงที่ “สะอาด” มาก่อนหน้านี้

แล้วอย่างไรต่อล่ะ…?

ขยะของเรา >> เมื่ออยู่ในมือเรา >> ถือว่าสะอาด จับต้องได้

ขยะของเรา >> อยู่ในถังขยะ >> สกปรกแล้ว ไม่ควรจับต้องเลย

ขยะที่อยู่ในถังขยะ >> ไม่ใช่ของเรา (ของคนอื่น) >> ยิ่งสกปรก ไม่รู้ว่าผ่านอะไรมาบ้าง >> ไม่ควรจับต้องเป็นอย่างยิ่ง

 

ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงควรที่จะแยกขยะด้วยมือของเราเอง ต้ังแต่มันยังเป็นขยะสะอาดที่อยู่ในมือของเราอยู่นั่นเองครับ

 

แล้วปัญหาต่อไป… เมื่อทุกคนเห็นว่า เราแยกขยะแล้วรถเก็บขยะก็เอาไปเทรวมกันอยู่ดี ที่แยกมากับมือนั้นหมดความหมายสิ้นเลย

>> ดังนั้นเราจึงต้องหาทางแก้โดยการไม่ให้ขยะที่เราแยกมากับมือต้องถูกเอาไปเทรวมกัน ทางแก้นั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น

• เอาไปขาย ขยะที่ปะปนรวมกันอยู่ทั้งขยะเปียกและแห้ง ขวดน้ำ พลาสติก ถุงพลาสติก กระดาษ เมื่อรวมกันอยู่ก็ไม่มีประโยชน์เอาเสียเลย แต่หากแยกแล้ว ขวดน้ำก็มีค่า กระดาษหนังสือพิมพ์ก็มีค่า กระดาษขาวก็มีน่า ถุงพลาสติกก็มีค่า ทุกอย่างที่ถูกแยกแล้วนั้นมีค่าทั้งหมด (เศษอาหารยังเอาไปหมักทำปุ๋ยได้เลยครับ) วิธีนี้เป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอีกด้วย

• เอาไป “ให้” การให้นั้นเป็นส่ิงที่ดีเสมอ ก่อนเราพวกเราที่แยกขยะนั้นจะไปเบียดเบียนอาชีพ “คนเก็บขยะ” แล้วก็คือการเอาขยะไปให้เขาเสียเลย การทำอย่างนี้แม้ว่าจะไม่มีรายได้ให้กลับมาแก่ครัวเรือนเหมือนกับวิธีแรก แต่ก็ได้ประโยชน์อีกถึงสองประการ คือเราได้ “ให้” และเราก็ไม่ต้องเสียขยะที่เราแยกแล้วให้กับรถขยะไปเทรวมกันแล้วก็เอาไปฝังกลบนั่นเอง

• เอาไป “หมัก” คงจะเคยได้ยินกันมาว่า เราเกิดมาจากดิน ตายแล้วก็ต้องคืนสู่ดิน… อาหารที่เรากินเข้าสู่ร่างกายก็ต้องคืนสู่ดินเช่นกัน ถ้าให้อธิบายคร่าวๆ ก็เช่น ดิน >> โตมาเป็นผัก >> สัตว์กันผักเป็นอาหาร >> กลายเป็นเนื้อสัตว์ >> มนุษย์เอาเนื้อสัตว์มากิน >> เศษอาหาร >> เอาไปหมัก >> และให้ปุ๋ยหมักที่เราได้ คืนสู่ดินอีกคร้ังหนึ่ง วิธีนี้เป็นการจัดการเศษอาหารที่มีประสิทธิภาพ ส่วนวิธีการหมักปุ๋ยจากเศษอาหารก็มีมากมายหลากหลายวิธี สามารค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ต กับเศษอาหารต้องใช้วิธีนี้เพราะว่าเศษอาหารส่วนใหญ่ก็จะโดนเอาไปฝังอยู่ดี เหตุด้วยมันเอาไปรีไซเคิ้ลกินใหม่ไม่ได้ ^^

เพียงเท่านี้ก็เป็นประโยชน์คร่าวๆ ของการแยกขยะที่น่าทำแล้ว ดังนั้นเราก็ลองคิดกันดูนะครับ ว่าเราคิด “ถูก” หรือคิด “ผิด” ที่คิดจะแยกขยะ

แต่… การคิดเป็นเพียงการเริ่มต้นของกระบวนการ ขั้นตอนต่อจากการคิดคือการทำ คิดอย่างเดียวแล้วไม่มีประโยชน์อันใดนะขอรับ

 

marchputt

Leave a Reply