เริ่มปั่นเมื่อวัยเด็ก

เชื่อได้ว่า หลายๆ คนไม่เคยคิดที่จะออกกำลังกายด้วยจักรยาน ไม่ว่าจะเป็นจักรยานชนิดไหนก็ตาม คนส่วนใหญ่จะคิดว่าจักรยาน มีไว้เป็นยานพาหนะที่เร็วกว่าการเดิน แล้วผลพลอยได้คือสุขภาพที่ดี แต่ว่าความคิดต่อจักรยานเหล่านั้น เป็นเพียงข้อดีส่วนน้อยๆ ของจักรยานเท่านั้น

(ย้ายมาจาก MTB Diary เมื่อคราวก่อน)

Leave a Reply