เริ่มปั่นเมื่อวัยเด็ก

เชื่อได้ว่า หลายๆ คนไม่เคยคิดที่จะออกกำลังกายด้วยจักรยาน ไม่ว่าจะเป็นจักรยานชนิดไหนก็ตาม คนส่วนใหญ่จะคิดว่าจักรยาน มีไว้เป็นยานพาหนะที่เร็วกว่าการเดิน แล้วผลพลอยได้คือสุขภาพที่ดี แต่ว่าความคิดต่อจักรยานเหล่านั้น เป็นเพียงข้อดีส่วนน้อยๆ ของจักรยานเท่านั้น

(ย้ายมาจาก MTB Diary เมื่อคราวก่อน)

Published by

Pargorn Puttapirat

Master student at Department of Computer Science and Technology, Xi'an Jiaotong University, China Currently working on Biomedical Text Mining Alumni of Department of Biomedical Engineering, Srinakharinwirot University, Thailand

Leave a Reply