Prepare Yourself for XJTU (from Thailand)

[บทความนี้อยู่ระหว่างเขียน แต่เผยแพร่ให้อ่านได้ก่อน]

ในบทความนี้ผมอยากจะเขียนบันทึกของตัวเอง เกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อจะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University; XJTU) ที่ประเทศจีนครับ เหตุผลที่อยากเขียนบันทึกเอาไว้ เพื่อให้คนอื่น ๆ ที่มาอ่านต่อไปได้รู้ว่าการเตรียมตัวไปเรียนนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และการเตรียมตัวไปเรียนที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงนี้ ไม่ได้มีใครเขียนบันทึกเอาไว้เลย เลยคิดว่าถ้าเขียนไว้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อน้อง ๆ รุ่นต่อไปนะครับ 🙂

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า การไปเรียนครั้งนี้ผมไปโดยได้รับทุนการศึกษา เป็น “ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2560” [ประกาศรับสมัครทุน] ขั้นตอนการสมัครคร่าว ๆ คือต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครรายละเอียดตามประกาศทุนฯ ในแต่ละปี หลังจากนั้นจะมีการคัดเลือกรอบแรกเพื่อดูว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศไว้หรือไม่ จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ก็ไปสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็รอประกาศผลการคัดเลือกครับ โดยประกาศทุนในแต่ละปีก็จะดูได้จากหน้าเว็บของสำนักงาน ก.พ. ครับ -> http://www.ocsc.go.th/scholarship

ทุนนี้ให้สำหรับผู้ที่จะไปเรียนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Economics) เท่านั้นครับ Continue reading Prepare Yourself for XJTU (from Thailand)