การจัดการ “บ้าน” หลังน้ำท่วม

เมื่อน้ำลด ผลกระทบจากน้ำท่วมยังไม่หมดไป เรามาดูกันว่าหลังน้ำลดแล้ว จะทำบ้านของเราให้กลับมาเป็น “บ้าน” อีกคร้ังได้อย่างไรกับ ….

บัญญัติ 21 ประการ “บ้านหลังน้ําท่วม” ตอนที่1/2
โดย ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ เม่ือ 20 ตุลาคม 2011 เวลา 9:53 น.

บ้านหลังน้ำท่วม (Download ~1.4 MB)