ถูกหรือผิด เมื่อคิดแยกขยะ

“แยกไป รถเก็บขยะเขาก็เอาไปเทรวมกันอยู่ดี แล้วมันจะมีประโยชน์อันใดเล่า?”

“บัตรเลือกต้ังสองใบ ยังต้องอธิบายกันเป็นเดือน แล้วขยะมีตั้งเยอะต้ังแยะ จะแยกถูกเหรอ?”

คำถามเหล่านี้เป็นอุปสรรค์อันยิ่งใหญ่ที่ขัดขวางความคิดของเราที่ว่า “จะแยกขยะ” ตามที่ทั่วโลกเขาทำกันเสียที ก่อนที่เราจะแยะขยะ เราก็ต้องรู้ก่อนว่าแยกขยะแล้วจะมีผลดีอย่างไร และคุ้มค่ากับการเสียเวลามาแยกขยะหรือไม่ ในเมืองไทยเรานี้การแยกขยะที่เห็นๆ กันอยู่เอาอย่างง่ายที่สุดก็คือแยกขยะเปียกกับขยะแห้ง แล้วเราแยกแล้วจะมีประโยชน์อย่างไร ให้คนอื่นแยกขยะแทนเราไม่ได้หรือ คำตอบสำหรับคำถามนี้ก็มีอยู่เช่นกัน

หากเรามีจานกระดาษที่ใส่อาหารแล้วกินหมดแล้ว เรายังจับมันอยู่ และเราก็กินอาหารที่ใส่มาในจานนั้นเพราะเรามั่นใจว่าจานกระดาษนั้นสะอาด แต่เมื่อเราทิ้งจานกระดาษนั้นลงไปในถึงขยะแล้ว มันกลับกลายเป็นของสกปรกที่ไม่มีใครคิดอยากจะหยิบจับมันเลย Continue reading ถูกหรือผิด เมื่อคิดแยกขยะ

พลังสะท้อนกลับและการปล่อยพลังแห่งชี่ ตอนที่ 1

พลังสะท้อนกลับและการปล่อยพลังแห่งชี่ ตอนที่ 1
โดย ลมบูรพา

ด้วยภูมิปัญญาตะวันออก พลังแรงทีถูกผลักจากคนหนึ่งหรือหลาย ๆ คน สามารถสะท้อน
กลับไปยังแหล่งกำเนิดของแรงนั้นได้ด้วยคนคนเดียวอย่างง่ายดาย
โดยผู้ส่งพลังแรงนั้นสะท้อนกลับไป ไม่ต้องใช้แรงของตนเอง
หรือหากใช้ก็ใช้เพียงอัตราส่วนที่น้อยกว่าหลายเท่าตัว

ผู้ที่มีความสามารถส่งพลังสะท้อนกลับจะต้องมีการสะสมพลังชีวิต
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ชี่” ไว้ภายในตัวเอง
และความลับก็คือ ต้องมีจิตที่นิ่งสงบ จิตยิ่งนิ่งยิ่งมีพลัง
เพียงแต่นึกก็สามารถส่งพลังไปตามที่นึกได้
ด้วยการขยับร่างกายเพียงเล็กน้อยเพียงเพื่อกำหนดทิศทางให้พลังเคลื่อนที่ไป

พลังที่เคลื่อนย้ายไปมานี้ มีรูปแบบ bubble
พลังในรูปแบบ bubble เป็นพลังที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับรูปทรงกลมหรือวงรี หรือลูกโป่ง
ที่มีความยืดหยุ่นในตัวและสลายตัวได้จากการถูกซับพลัง จุดศูนย์กลางของ bubble
จะเป็นจุดที่มีพลังอัดแน่นหรือแกร่งที่สุด ห่างออกมาจากจุดศูนย์กลางเป็นรัศมี
ที่มีพลังอยู่แต่ความหน่าแน่นน้อยกว่าเริ่มปั่นเมื่อวัยเด็ก

เชื่อได้ว่า หลายๆ คนไม่เคยคิดที่จะออกกำลังกายด้วยจักรยาน ไม่ว่าจะเป็นจักรยานชนิดไหนก็ตาม คนส่วนใหญ่จะคิดว่าจักรยาน มีไว้เป็นยานพาหนะที่เร็วกว่าการเดิน แล้วผลพลอยได้คือสุขภาพที่ดี แต่ว่าความคิดต่อจักรยานเหล่านั้น เป็นเพียงข้อดีส่วนน้อยๆ ของจักรยานเท่านั้น

(ย้ายมาจาก MTB Diary เมื่อคราวก่อน)