Prepare Yourself for XJTU (from Thailand)

[บทความนี้อยู่ระหว่างเขียน แต่เผยแพร่ให้อ่านได้ก่อน]

ในบทความนี้ผมอยากจะเขียนบันทึกของตัวเอง เกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อจะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University; XJTU) ที่ประเทศจีนครับ เหตุผลที่อยากเขียนบันทึกเอาไว้ เพื่อให้คนอื่น ๆ ที่มาอ่านต่อไปได้รู้ว่าการเตรียมตัวไปเรียนนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และการเตรียมตัวไปเรียนที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงนี้ ไม่ได้มีใครเขียนบันทึกเอาไว้เลย เลยคิดว่าถ้าเขียนไว้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อน้อง ๆ รุ่นต่อไปนะครับ 🙂

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า การไปเรียนครั้งนี้ผมไปโดยได้รับทุนการศึกษา เป็น “ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2560” [ประกาศรับสมัครทุน] ขั้นตอนการสมัครคร่าว ๆ คือต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครรายละเอียดตามประกาศทุนฯ ในแต่ละปี หลังจากนั้นจะมีการคัดเลือกรอบแรกเพื่อดูว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศไว้หรือไม่ จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ก็ไปสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็รอประกาศผลการคัดเลือกครับ โดยประกาศทุนในแต่ละปีก็จะดูได้จากหน้าเว็บของสำนักงาน ก.พ. ครับ -> http://www.ocsc.go.th/scholarship

ทุนนี้ให้สำหรับผู้ที่จะไปเรียนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Economics) เท่านั้นครับ Continue reading “Prepare Yourself for XJTU (from Thailand)”

Image Labelling: Where is where, what is what!

In this tutorial, we will try to tell the location (or coordinates) of the green turtle in the image to the computer. We will use this turtle from Sea Turtles Conservation Center Royal Thai Navy (ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ) as our subject.

The sense of knowing the location

Human and computer perceive locations of things differently. We can describe to a person that the turtle is on the right or at the bottom of the image. (or the bottom right?)

15321424_1378213435524693_1346132572_o
Original turtle image

However, to the computer, it knows that this specific image is x pixels wide and y pixels high. They do not know weather the coordinate (30,30) is on the left, on the right, or at the top left corner of the image. This is where image labelling comes in handy. Continue reading “Image Labelling: Where is where, what is what!”

รวบรวมวิธีลง OpenCV 3.1 บน Mac OS X (10.11)

Tutorial ที่นำมารวบรวมนี้ ต้นทางใช้กับ OS X 10.9 พร้อม OpenCV 3.0 แต่วิธีการ install ยังเหมือนเดิมใน OS X 10.11 พร้อม OpenCV 3.1 ครับ

สิ่งที่ต้องใช้

  1. CMake for Mac
  2. OpenCV 3.1 (download from opencv.org)
  3. Xcode (download from Mac App Store – Free)

วิธีการ Setup OpenCV
http://blogs.wcode.org/2014/10/howto-install-build-and-use-opencv-macosx-10-10/

วิธีการ Setup ให้ใช้ OpenCV กับ Xcode ได้
http://blogs.wcode.org/2014/11/howto-setup-xcode-6-1-to-work-with-opencv-libraries/

จากนั้น ให้ทดสอบรันโปรแกรมดู

#include "iostream"
#include "opencv2/opencv.hpp"

using namespace std;
using namespace cv;

int main() {
 Mat frame, prev_frame, diff, gray, bw, struct_element;
 vector<vector<Point> > contours;
 vector<Vec4i> hierarchy;
 RNG rng(12345);
 bool motion = false, tracking = false;
 
 // 0 is the ID of the built-in laptop camera, change if you want to use other camera
 VideoCapture cap(0);
 
 //check if the file was opened properly
 if(!cap.isOpened())
 {
 cout << "Capture could not be opened successfully" << endl;
 return -1; }
 namedWindow("Video");
 
 // Play the video in a loop till it ends
 while(char(waitKey(1)) != 'q' && cap.isOpened()) {
 cap >> frame;
 
 if (char(waitKey(1)) == 'm') {
 cout << "toggled motion" << endl;
 motion = ~motion;
 tracking = false;
 }
 
 if (char(waitKey(1)) == 't') {
 cout << "toggled tracking" << endl;
 tracking = ~tracking;
 motion = false;
 }
 
 if (motion) {
 absdiff(frame, prev_frame, diff);
 imshow("Video", diff);
 }
 else if (tracking) {
 absdiff(frame, prev_frame, diff);
 cvtColor(diff, diff, CV_RGB2GRAY);
 threshold(diff, bw, 50, 255, THRESH_BINARY);
 struct_element = getStructuringElement(MORPH_RECT, Size(3, 3), Point(-1, -1) );
 erode(bw, bw, struct_element);
 dilate(bw, bw, struct_element);
 findContours( bw, contours, hierarchy, RETR_TREE, CHAIN_APPROX_SIMPLE, Point(0, 0) );
 
 vector<vector<Point> > contours_poly( contours.size() );
 vector<Rect> boundRect( contours.size() );
 vector<Point2f>center( contours.size() );
 vector<float>radius( contours.size() );
 
 int csize, csize2;
 Point tl, br;
 csize = contours.size();
 
 if (csize >= 2) {
 csize2 = contours[csize-1].size();
 tl = contours[0][0];
 br = contours[csize-1][csize2-1];
 
 Scalar color(rand()*255, rand()*255, rand()*255);
 rectangle(frame, tl, br, color);
 }
 
 /*for( size_t i = 0; i < contours.size(); i++ ) {
 approxPolyDP( Mat(contours[i]), contours_poly[i], 3, true );
 boundRect[i] = boundingRect( Mat(contours_poly[i]) );
 minEnclosingCircle( contours_poly[i], center[i], radius[i] );
 }
 
 Mat drawing = Mat::zeros( bw.size(), CV_8UC3 );
 
 for( size_t i = 0; i< contours.size(); i++ ) {
 Scalar color = Scalar( rng.uniform(0, 255), rng.uniform(0,255), rng.uniform(0,255) );
 drawContours( drawing, contours_poly, (int)i, color, 1, 8, vector<Vec4i>(), 0, Point() );
 rectangle( drawing, boundRect[i].tl(), boundRect[i].br(), color, 2, 8, 0 );
 circle( drawing, center[i], (int)radius[i], color, 2, 8, 0 );
 }*/
 
 imshow("Video", frame);
 }
 else {
 imshow("Video", frame);
 }
 
 prev_frame = frame.clone();
 
 //cout << motion << endl;
 }
 
 return 0;
}

Screen Shot 2559-08-21 at 11.50.36 PM

 

จบแล้ว 🙂

Liberal Arts Symposium – How Student-Generated Content Can Enhance Learning

Note: This article is continued from Juniata College’s Liberal Arts Symposium.

How Student-Generated Content Can Enhance Learning

Presentation

Abstract

A considerable amount of evidence shows that students who generate their own content from what they have studied or learned could enhance their learning which leads to better understanding of the topics. In order to generate some content, mastery in the topic is required. This presentation will show how students can improve their learning strategy by developing web-based educational content that first started in Thailand, summer 2010. There are different methodologies used for student-generated content in different formats such as notes, diagrams, and videos. This is similar to project-based learning, the difference is each piece of work has been made by self-motivation; these are even more comprehensive projects. In this presentation, the relation between the format of student-generated content and its impact on the level of understanding will be discussed. By contributing the contents to the public via internet, it will also help students be more confident about what they know. Finally, this online activity could be developed to be peer education in the future.

Download Materials

• The presentation handout – LAS Handout (189 KB)

• The presentation slide – LAS Presentation PDF ( 20 MB – please wait for loading)

 Link to Zodsai Education

Here is a link to Zodsai Education. You can also access that webpage by go to www.zodsai.com and click on the “Education” sign.

 

Celebrated the Spring: Debo Band Live Music

เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงก็เป็นการเฉลิมฉลองกันเล็ก ๆ สำหรับชาวอเมริกันตอนเหนืออย่างที่ Pennsylvania ครับ เหมือนกันฤดูหนาวเป็นส่วนช่วงเวลาที่เลวร้าย “Spring” ก็เป็นเหมือนช่วงที่ใบไม้เขียว ๆ จะผลิใบออกดอก กบออกจากการจำศีล (กบมาจากไหน^^) แล้วก็มีนักเรียนออกมาเล่นกีฬากลางแจ้งกันเยอะขึ้นครับ ที่ผมเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเทนนิสเต็มทุกคอร์ดครับ บรรดานักกีฬาระดับวิทยาลัย แทนที่จะออกกำลังกายอยู่ในยิมก็เริ่มออกมาวิ่งข้างนอกครับ ตอนนี้หิมะละลายเกือบหมดแล้วจริง ๆ ครับ ที่เหลืออยู่คือต้องกองใหญ่จริง ๆ จึงยังละลายไม่หมด หญ้าเริ่มเขียวแล้วครับ

IMAG4205

Continue reading “Celebrated the Spring: Debo Band Live Music”

Long Night: Washington, DC to Cleveland, Ohio

การเดินทางของผมมาที่ Cleveland, Ohio ครั้งนี้รวมอยู่ในช่วงเวลาวันหยุดพักผ่อนที่มีกันทั่วไปในสหรัฐอเมริกา เป็นการหยุดเมื่อถึงกลางภาคเรียนครับ ถ้าเป็น Spring Semester แบบนี้ก็เป็น Spring Break (บ้างเรียก Spring Recess, บ้างเรียก Spring Vacation) ครับ ถ้าหากอยากจะอ่านภาพรวมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในครั้งนี้ต้องไปอ่าน “Spring Break: The Break, The Rest” ณ Zodsai live ที่เดิมนี่เองครับ

Before Cleveland, Ohio

วันก่อนที่ผมจะไปถึง Cleveland, Ohio เป็นวันที่ผมเดินเที่ยววันสุดท้ายอยู่ใน Washington, DC ซึ่งเป็นการเดินเที่ยวที่ผมมีครบทุกอย่าง ครบทุกอย่างนี้คือ มีสัมภาระทั้งหมดที่เอามาด้วย มาเที่ยวครั้งนี้ผมเอาของต่าง ๆ มาน้อยมาก ๆ น้อยที่สุดเท่าที่เคยเอาไปไหนมาไหนด้วยครับ ระหว่างเรียนอยู่ที่นี่ผมไม่มีกระเป๋าเดินทาง Backpack แต่อย่างใด กระเป๋าที่ผมใช้คือเป้สพายหลังที่ใช้เวลาไปเรียน อาจจะใหญ่กว่าของคนปกติทั่วไปซักหน่อยเพราะผมต้องใส่โน็ตบุ๊คขนาด 15 นิ้วครับ แต่อย่างไรก็ตามกระเป๋านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ทำอะไรแบบนี้ แต่ผมก็ไม่มีทางเลือก ไปแบบนี้ล่ะครับ

สมัยตอนเป็นนักเรียน ม.ปลาย ผมมีของทุกอย่างพร้อมเสมอ เรียกได้ว่ามีทุกอย่างที่เพื่อนต้องการ (บางทีไม่จำเป็นสำหรับตัวเอง) ^^ อย่างไรก็ตาม ของอย่างนึงที่ผมหยิบออกจากกระเป๋าปกติก็คือแว่นตา มาอเมริกาครั้งนี้ผมเอามาครบหมดทั้งแว่นใส แว่นดำกันแดด (ไม่มีแว่นสายตา) แต่ตัดสินใจหยิบออกเนื่องจากว่ากระเป๋ามันแน่นมากกลัวแว่นพัง และเท่าที่อยู่มา 2 เดือน ได้มีโอกาสใช้แค่วันเดียวเท่านั้นครับ แต่เมื่อมาถึง Cleveland แล้วต้องการเรียกร้องหาแว่นตามาก ๆ ครับ ไว้เล่าต่อไปว่าทำไมครับ Continue reading “Long Night: Washington, DC to Cleveland, Ohio”

Spring Break: The Break, The Rest

ที่ผมมาเรียนที่ Juniata College นี้ก็จะมีช่วงเวลาพักผ่อนอยู่ก็คือ Spring Break ครับ (ถ้าได้มาช่วง Fall semester ก็จะเป็น Fall Break) โดยหยุดนี้หยุดยาว ยาวกัน 1 สัปดาห์กับอีกสองสุดสัปดาห์ รวมเป็น 2+5+2 = 9 วันกันเลยทีเดียวครับ ช่วงเวลานี้ทาง Juniata College ก็จะปิดหอไม่อยู่ไม่ได้ต้องออกไปเที่ยวกันครับ Spring Break เป็นช่วงเวลาที่ทุกๆ คนตั้งแต่นักเรียน อาจารย์ และบุคลากรทั้งวิทยาลัยได้หยุดทำงานกันอย่างจริงจังครับ

IMAG2545

ใช่ครับ อาจารย์ก็หยุดเหมือนกัน ช่วงเวลานี้อาจารย์จะไม่สั่งงานให้ไปทำระหว่างหยุดพัก เพราะว่าแนวคิดของ Break นี้จะให้ได้รู้จักการพักจากงาน ไม่บ้าคลั่งทำงานตลอดเวลาครับ อาจารย์ไม่สั่งงานอาจารย์ก็ไม่มีงานต้องตรวจ แต่ถ้าอาจารย์จะอยู่บ้านแล้วเตรียมการสอนผมก็ไม่อาจทราบได้ครับ แต่เท่าที่ถาม ๆ อาจารย์ดูส่วนใหญ่ก็ไปเที่ยวหรือไม่ก็พักผ่อนอยู่บ้านกันนะครับ

Continue reading “Spring Break: The Break, The Rest”

Volunteering: Planting Seed

ที่ผมมาเรียนที่ Juniata College นี้ได้มีโอกาสเรียนวิชา ESL200 ซึ่งมีชื่อว่า American Nation of Immigrants เป็นวิชาภาษาอังกฤษแบบใช้เนื้อหาเป็นพื้นฐาน (Content Based English as Second Language Class) ครับ

เนื้อหาส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนพูดถึงเรื่องการอาสา ถ้าอยู่เมืองไทยคงถูกเรียกว่าจิตอาสาหรือจิตสาธารณะนะครับ ที่นี่มีกลุ่มเรียกว่า Planting Seed ซึ่งทำกิจกรรมอาสาเพื่อช่วยคนที่ยากไร้ครับ เย็นวันนี้ที่กำลังจะพูดถึงนี้ เราไปอบคุกกี้เพื่อเอาไปให้คนที่ขาดอาหารได้กินและบางส่วนก็เอาไปขายคนกันเองในแคมปัสเพื่อเอารายได้ไปบริจาคให้ครัวที่โบถส์อีกแห่งหนึ่งครับ

IMAG2321

มาถึงเราก็ไม่รีรอเพราะมาสายนิดหน่อย ลงมือผสมแป้งเนยไข่เพื่อตีให้เข้ากัน แล้วก็ยังไงต่อไม่ทราบครับ ทำตามที่เขาบอกดีกว่า….

คุกกี้ที่ทำกันคือ sugar cookies ซึ่งคนที่เขาจัดการเรื่องนี้บอกว่า แม้ว่ามันจะไม่มีประโยชน์ (ทางโภชนาการ) มากนักแต่ก็ยังดีเพราะคนที่จะเอาไปให้เขาจะได้มีของกินที่เก็บไว้กินวันที่ไม่มีอะไรกินได้ครับ

Continue reading “Volunteering: Planting Seed”